HEM

Evenemangskalender
                 

INSTÄLLT EVENEMANG!

På grund av att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn under hela dagen så har styrelsen tvingats att fatta beslut om att ställa in harvdagen imorgon lördagen den 13 juli 2024.

Frågor om detta ? Ring Thomas på mobilnr 0733-421088


OBS!

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald senast den 31:e mars.

Bankgiro nr: 873-5177, 200 kr per person

Glöm inte ange namn och adress på inbetalningen för att vi ska kunna säkerställa

att betalningen kommer in på rätt person.


  • OBS! Vid adressändring ska detta meddelas till Thomas, 0733 421088.

    Skicka gärna ett mail till: medlemkvmf@telia.com så får vi in din mailadress. Framtida utskick får du
    efter det i pdf-format via mail vilket underlättar (arbete och kostnad blir betydligt mindre).

    Mvh Styrelsen


  • Frågor?? Ring Thomas på 0733-421088 eller någon annan i styrelsen.                            

Med reservation för eventuella felskrivningar och ändringar i kalendern.


Evenemang markerade med * är sådana som klubben anordnar och ALLA är välkomna att deltaga.


Välkommen till ett nytt veteranår!


Mvh

Styrelsen

MEDLEMSKAP:


Vill du bli medlem i

Kullabygdens Veteran och

Maskin Förening

kontakta styrelsen på

info@kullensveterantraktor.com


År 2024, medlemskap 200 kr/person.


Bankgiro 873-5177

unsplash