HEM

EVENEMANGSKALENDER 2021


Tack till alla som på ett eller annat sätt deltog vid Veterantraktorplöjningen i Tånga.Det blev en härlig dag med mycket plöjning ,trevliga samtal och god grillad korv.
Detta var föreningens sista arrangemang för detta året, 2021,  men vi kommer tillbaka med nya tag inför 2022.Vid styrelsemöte den 30/9 2021 beslöt en enhällig styrelse att årsmötet för 2021 är inställt på grund av det gångna årets pandemi.

Med reservation för eventuella felskrivningar och ändringar i kalendern.


Evenemang markerade med * är sådana som klubben anordnar och ALLA är välkomna att deltaga.


Välkommen till ett nytt veteranår!


Mvh

Styrelsen

MEDLEMSKAP:


Vill du bli medlem i

Kullabygdens Veteran och

Maskin Förening

kontakta styrelsen på

info@kullensveterantraktor.com


År 2021, medlemskap 150 kr/person.


Bankgiro 873-5177