HEM

EVENEMANGSKALENDER 2021


Hej!


Ett envist litet virus sätter fortfarande stopp för föreningens verksamhet.


Vi har ännu ej haft årsmöte för 2021 och frågan om hur vi skall göra med vårt årsmöte kommer att diskuteras och beslutas på nästa styrelsemöte.


Var rädda om varandra, håll avstånd och håll ut.


Med vänlig hälsning/ Styrelsen

Med reservation för eventuella felskrivningar och ändringar i kalendern.


Evenemang markerade med * är sådana som klubben anordnar och ALLA är välkomna att deltaga.


Välkommen till ett nytt veteranår!


Mvh

Styrelsen

MEDLEMSKAP:


Vill du bli medlem i

Kullabygdens Veteran och

Maskin Förening

kontakta styrelsen på

info@kullensveterantraktor.com


År 2021, medlemskap 150 kr/person.


Bankgiro 873-5177