OM FÖRENINGEN

OM FÖRENINGEN:

Det hade pratas i en hel del år om att bilda en förening på lokal nivå.

Det fanns många i bygden som var intresserade av veterantraktorer och annat gammalt inom lantbruket. Tidningarna var väldigt intresserade av våran idé och det gjorde att vi fick ut vårt budskap på ett bra sett. Vi hade även lagt ner lite jobb själva med lappar i brevlådorna och man ska inte glömma djungeltelegragfen! Den gick varm i Kullabygden.


Våren -97 bildades föreningen. Det var 28 st medlemmar som ville vara med direkt. En styrelse bildades och Kullabygdens Veteran och Maskin Förening var ett faktum.


Den första sommaren blev det en del träffar och på hösten bestämde vi oss för attt ha en höstplöjning. Vi samlades på en åker i Täppeshusen och intresset blev stort. Ett 15 tal veterantraktorer kom med plogar. Även om vädret inte var med oss var det inget som publiken stannade hemma för. En sådan dag väcker intresset för många. Det märktes om inget annat när det var dags för vårt första årsmöte. Vi planerade året som skulle bestå av en harvdag mitt på sommaren och en höstplöjning. Antalet medlammar ökade och hemma i garagen jobbades det flitigt på renoveringsobjekten under vintern.


Idag är vi över 160 medlemmar i vår förening. Det är en fin blandning av ungdomar och pensionärer. Utbudet av traktorer och maskiner har varit bra när har våra träffar. Vi har inget gemensamt museum utan när det är tid med en harvdag så transporteras våra maskiner ut till fältet. Det blir inte större avstånd när vi träffas. Det roligaste tycker vi är att köra med våra maskiner och träffas för att snacka lite. Stå stilla och glänsa kan det göra på vintern i garaget.

I slutet på året brukar vi ha en filmkväll, då träffas vi och tittar på foto, ser på enga videofilmer från säsongen.


Föreningen har ingen gräns för någon speciall årsmodell eller liknade.

Det vi vill är att bevara det som är intressant och vårda det till kommande generationer.


// Styrelsen

 Integritetspolicy för Kullabygdens Veteran & Maskinförening


Kullabygdens Veteran & Maskinförening tillämpar följande policy gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR:


-Personuppgiftsansvarig i Kullabygdens Veteran & Maskinförening är föreningens styrelse


-Kullabygdens Veteran & Maskinförening inhämtar information om sina medlemmars namn,adress,telefonnr och e-postadresser i samband med tecknandet av medlemsskap


-Syftet med inhämtade uppgifter är att kunna administrera medlemsavgifter och informera medlemmarna om föreningens verksamhet


-Personuppgifterna lagras på en säker databas som förvaltas av sekreterare och kassör


-Lagrade personuppgifter tas bort i samband med upphörande av medlemsskap eller på den enskilde medlemmens begäran


-Utlämning av personuppgifter sker inte till tredje part,dock kan det användas av underleverantörer till Kullabygdens Veteran & Maskinförening för tryck av t ex adresser eller utskick av mail och sms


-Som medlem i Kullabygdens Veteran & Maskinförening har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter hanteras samt vilka uppgifter som finns om dig som medlem


-Anser du att dina uppgifter inte behandlas i enlighet med gällande lagstiftning ( GDPR) så kan du i första hand kontakta styrelsen med dina synpunkter och i andra hand överklaga till Datainspektionen.


Kontaktuppgifter till styrelsen finns på www.kullensveterantraktor.com


Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se

STYRELSE:

Ordförande    Thomas Svensson

Sekreterare    Fredrik Zackow

Kassör           Thomas Svensson

Ledamot        Max Ole Klapping

Ledamot        Anders Helgesson

Ledamot        Gert Jönsson

Suppleant      Dan Svensson

Suppleant      Karl-Gunnar Philipsson


Önskas kontakt med styrelsen skicka ett mail till info@kullensveterantraktor.com